JT 27-5 UAV/Drone Detection Radar

  • JT 27-5 UAV/Drone Detection Radar

    JT 27-5 UAV/Drone Detection Radar

    Trodimenzionalni sigurnosni sustav JT 27-5 UAV/Drone Detection Radar pretražuje i pronalazi ciljeve u radijusu od 5 kilometara.Sustav automatski pronalazi cilj i analizira njegove karakteristike leta kako bi procijenio prijetnju od cilja.Sustav automatski dodjeljuje elektrooptičku opremu za praćenje i prepoznavanje visokorizičnih ciljeva.Kombinirajući ulaz radarske i elektrooptičke opreme, formiraju se visoko precizni podaci o položaju cilja kako bi se pružile precizne informacije o navođenju za protu-UAV opremu.Ostvaruje pozicioniranje cilja na karti i ima funkcije prikaza putanje i reprodukcije.Pozicioniranje uključuje prikaz udaljenosti cilja, položaja, nadmorske visine, smjera leta, brzine itd. Udaljenost detekcije može biti do 5 km.Napredni modali imaju veću udaljenost detekcije do 50 km na zahtjev klijenta.