FOD radar

  • Airport Runway Stationary & Mobile FOD Radar

    Stacionarni i mobilni FOD radar

    Fiksni sustav za otkrivanje stranih tijela "Hawk-eye" FCR-01 na uzletno-sletnoj stazi usvaja dizajn napredne arhitekture sustava i jedinstveni algoritam detekcije cilja, koji može realizirati brzo otkrivanje i početni alarm malog stranog tijela po svim vremenskim, cjelodnevnim, dugotrajnim daljinu i pistu velikih razmjera.Sustav se sastoji od radarske opreme i fotoelektrične opreme.Radar usvaja radarsku tehnologiju milimetarskih valova.Fotoelektrična oprema koristi udaljenu noćnu kameru visoke razlučivosti.Radar i elektrooptički uređaj čine točku detekcije, a svaka pokriva 450 metara duljine uzletno-sletne staze.Uzletno-sletnu stazu zračne luke klase E koja je duga 3600 metara, može se u potpunosti pokriti s 8 točaka detekcije.